Document

کلینیک درمان زخم مانیکان

درمان زخم دیابتی، زخم بستر و زخم ناشی از تروما


کلینیک درمان زخم مانیکان در سال 1390 شروع به فعالیت نمود. این مرکز تمرکز خود را در درمان زخم دیابتی، زخم بستر و زخم ناشی از تروما گذاشته است. کلینیک درمان زخم مانیکان بصورت مستقیم تحت نظر جراح ارتوپد اداره میشود و از همکاری متخصصان عفونی، پرستاران متخصص درمان زخم بهره مند است.

  • معاینات بالینی پای دیابتی
  • بررسی خونرسانی اندامها
  • بررسی فشار خون مچ پا
  • تست های آزمایشگاهی
  • درمان زخم بستر و دیابتی
Munikan Wound Clinic