درباره کلینیک درمان زخم مانیکان

کلینیک درمان زخم مانیکان در سال 1390  شروع به فعالیت نمود. این مرکز تمرکز خود را در درمان زخم دیابتی، زخم بستر و زخم ناشی از تروما گذاشته است. کلینیک درمان زخم مانیکان بصورت مستقیم تحت نظر جراح ارتوپد اداره میشود و از همکاری متخصصان عفونی، پرستاران متخصص درمان زخم بهره مند است.

درباره کلینیک درمان زخم مانیکان

خدمات درمان زخم کلینیک مانیکان

توضیحات
معاینات بالینی پای دیابتی
معاینات بالینی پای دیابتی
بررسی خونرسانی اندامها
بررسی خونرسانی اندامها
بررسی فشار خون مچ پا
بررسی فشار خون مچ پا
تست های آزمایشگاهی
تست های آزمایشگاهی
درمان زخم بستر و دیابتی
درمان زخم بستر و دیابتی